Leden

Jaarrekening 2017

De accountantsverklaring inzake de jaarstukken 2017 kunt u hier lezen.

 

Ledenvergadering 16 april 2018

Het verslag kunt u hier lezen.

 

Adreswijziging

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan ons door te geven. Dit kunt u doen door hier te klikken en gebruik te maken van het wijzigingsformulier.

 

Machtiging 

Met het verlenen van een machtiging aan de vereniging voor het betalen van de jaarlijkse contributie bespaart u € 5,-- voor nota- en bankkosten. Door hier de machtigingskaart in te vullen kan dit eenvoudig worden geregeld.